• Into China

Okno na Chiny


Według danych Eurostatów w roku 2017 wymiana handlowa między UE a Chinami wyniosła 573 mld Euro.[1] To o niecałe 60 mld mniej niż wymiana między UE a USA.[2] 9 kwietnia 2019 roku odbył się kolejny szczyt UE-Chiny podczas którego padły deklaracje dotyczące współpracy handlowej w celu budowy globalnej, otwartej gospodarki na zasadach multilateralnych.[3] Nie podlega żadnej dyskusji, iż Chińska Republika Ludowa świetnie odnalazła się w systemie międzynarodowym którego wciąż jest członkiem świeżym. Wystarczy nadmienić, że do WTO Państwo Środka dołączyło dopiero w 2001.[4]

Jak więc Polscy przedsiębiorcy odnajdują się w tym odmienionym systemie w którym Chiny są bardziej intratnym partnerem handlowym niż dotąd była nim Rosja? Wnioskując po danych udostępnionych przez Kuke, wartość Polskiego eksportu do ChRL wyniosła około 9 miliardów złotych i stanowi wyłącznie 1% udział w eksporcie Polski ogółem.[5] Wartość importu zaś wynosi około 104 miliardy złotych.[6] Skąd ujemny bilans handlowy? Powodów oczywiście można by wskazywać wiele, chociaż wciąż brak dogłębnych badań przeprowadzonych na ten temat. Według obiegowej opinii jednak, to właśnie mała wiedza o rynku chińskim posiadana przez rodzimych przedsiębiorców uniemożliwia umacnianie pozycji Polski we współpracy bilateralnej.

Wydaję się, że wiedza na temat systemu gospodarczego i prawnego Chińskiej Republiki Ludowej wciąż jest niewystarczająca. Szczęśliwie, Polacy coraz częściej decydują się kształcić w tym kierunku, co z pewnością będzie rzutowało na poprawę sytuacji. Wraz z pojawianiem się kolejnych ekspertów służących swoją pomocą polskim przedsiębiorcom oraz obiecywanymi przez Państwo Środka zmianami przepisów utrudniających w chwili obecnej wejście firm zagranicznych na rynek chiński, najpewniej można będzie zauważyć stopniowe wyrównywanie się bilansu handlowego. Należy tutaj nadmienić, iż w UE już od kilku lat istotnie widoczny jest ten proces. Szerzenie wiedzy na te tematy z pewnością ułatwi przedsiębiorcom polskim rozwiać obawy i wątpliwości, które przez lata sprawiały, iż nie decydowali się oni poszerzać swojej działalności na rynek chiński. Intochina ma być właśnie źródłem takich informacji, a osoby dzielące się na stronie swoją wiedzą mają nadzieję zachęcić Polaków do zwrócenia się w stronę Państwa Środka, zarówno poprzez przybliżanie im przepisów handlowych, jak i kwestii kulturowych.

Maciej Zuziak, pomysłodawca IntoChina

[1]Businessindsier, "UE coraz więcej handluje z Chinami, a coraz mniej z Rosją" ,źródło dostępu: https://businessinsider.com.pl/finanse/wymiana-handlowa-ue-z-krajami-swiata-dane-eurostatu/pzmwynh


[2] Ibidem.


[3] Forbes, "Przełom w relacjach z Chinami" źródło dostępu: https://www.forbes.pl/gospodarka/bruksela-przelom-w-relacjach-ue-chiny/j15c83c


[4]World Trade Organisation, dane statystyczne, źródło dostępu: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm


[5]Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, dane statystyczne, źródło dostępu: http://www.mapa.kuke.com.pl/chiny.html


[6] Ibidem.

79 views
logo Chinese Law Association
logo Międzywydziałoego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego

©2018 by IntoChina.

Materiały współtworzone przez:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon